| Derece Yazılım Hizmetleri | Yazılımlar - SMMM Çözümleri
derece kurumsal

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) Çözümleri

Genel Muhasebe
Derece Yazılım’ın çeyrek asırlık tecrübesinin yansıtıldığı güçlü yazılımlardan biri de Genel Muhasebe paketidir.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

BOR Muhasebeci
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler için tasarlanmış ücret bordrosu setidir. Toplu tahakkuk işlemleri, Excel’den programa/programdan Excel’e kopyalama ve yapıştırma, toplu veri giriş özelliği, PDKS sistemlerinden veri alabilme, işe giriş/işten çıkış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet bildirgelerinin internet üzerinden online olarak yapılabilmesi, toplu zarf basımı SMS işlemleri, muhasebe programı ile entegre olabilme özelliği gibi zaman kazandıran ve kullanıcı hatalarını ortadan kaldırabilen bir çok pratik özellik barındırır.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

DEM Muhasebeci
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler için tasarlanmış demirbaş takip setidir. Genel Muhasebe seti ile entegre olarak çalışabilen bu çözüm, çoklu şube desteği de sağlamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Demirbaş Takip
İşletme envanterinde bulunan demirbaşların ayrıntılı olarak kayıt altına alınması, normal ve hızlandırılmış amortisman hesaplama yöntemleri, menkuller/gayrimenkuller/binek otolar şeklinde demirbaş cinslerinin ayrılabiliyor olması, dönem ortasında demirbaş girişi yapılabilmesi, demirbaş transferi / çıkışı / satışı, yeniden değerleme oranlarına göre her bir demirbaşın ilgili dönemdeki değerinin hesaplanması, aylık, 3’er aylık dönemlerde amortisman hesaplama ve sonuçların aylara bölünerek işlenmesi, toplu bilgi girişi ve toplu bilgi değişikliği gibi temel fonksiyonlar içerir.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

İşletme Defteri
İşletme Defteri tutma esasına göre çalışan kuruluşlarda yürütülen faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alım/satışlarının kayıt altına alınmasını, işletmenin sahip olduğu demirbaşların işlenmesi ve gerekli amortismanlarının ayrılmasını ve bu bilgilerin muhasebeleştirilmesini sağlayan oldukça pratik bir çözümdür.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Serbest Meslek Defteri
Yalnızca hizmet geliri ve/veya gideri olan işletmelerde defter kayıtlarının tutulması amacıyla geliştirilmiş, pratik veri giriş yöntemleri sunan başarılı bir çözümdür.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Çözümlerimiz

Müsterilerimiz