| Derece Yazılım Hizmetleri | Yazılımlar - Süt Çözümleri
derece kurumsal

Süt Çözümleri

Süt Sistemi
Süt alımı yapan işletmelerde süt alım işlemleriyle birlikte diğer mal ve hizmetlere ilişkin alım ve satış organizasyonunun yürütülmesine imkan sağlayan, içerdiği genel muhasebe modülü ile tüm hareketlerin entegre biçimde muhasebeleştirilebildiği gelişmiş bir settir.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Süt Toplama
Derece Yazılım’ın benzerlerine göre açık ara önde yürüttüğü süt sektörüne özel geliştirilmiş setlerden biridir.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Süt Üretim
İleri alım ve satış organizasyonlarıyla birlikte süt alımı da yapan, bunun yanı sıra süt ürünleri üreten işletmeler için geliştirilmiş, muhasebeleştirme de dahil olmak üzere gerekli tüm fonksiyonları içeren gelişmiş bir settir.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Süt Kooperatif
Toplayıcıları aracılığıyla müstahsilin adresinden ya da merkezden toplu alım yapan Süt Kooperatifleri için tasarlanmış olan Süt Kooperatif Seti, ortaklık tipi, bedeli, başlangıç tarihi gibi ek bilgilerin kayıt altına alınması, hesaplaşma fiyatlarında ortaklık tipine bağlı farklı fiyat uygulaması, farklı katmanlarda ortaklık tipinin kullanımı gibi kooperatife üye müstahsiller için ek çözümler getirir.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Süt Birlik
5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan süt birliklerinin üye müstahsilleri ve kooperatiflerle ilgili takip etmesi gereken tüm işlemler, Süt Birlik Seti ile sağlanmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Süt Damızlık
5200 Sayılı yasa çerçevesinde kurulmuş olan ve hayvancılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren Süt Damızlık Birlikleri için özel olarak geliştirilmiş adımlar içerir.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Süt Maliyet
Serinin en gelişmiş yazılım çözümlerinden biri olan Süt Maliyeti Seti, işletmenin tüm alım ve satış organizasyonunun yanı sıra, üretim fonksiyonları ve beraberinde maliyet muhasebesini de kapsar.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Ticari Sistem
Bir işletmenin tüm alım/satış organizasyonu, stok, cari, hizmet, kasa, banka, çek ve senet işlemleri ve bunlara bağlı finansal, ticari ve maliyetlerle ilgili raporları bir arada sunan, genişletilebilir, modüler yapıya uyumlu başlangıç paketidir.

Ayrıntılı Bilgi Edinin...

Çözümlerimiz

Müsterilerimiz